Projekty

Stavba ČOV — 2021

Účelem projektu je výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) u základny Vodní záchranné služby (VZS) ČČK Č. Krumlov p.s. v Dolní Vltavici. Tato ČOV řeší zneškodňování splaškových odpadních vod ze základny, má kladný ekologický dopad na životní prostředí a snižuje náklady na provoz stávající jímky. Stavba ČOV výrazným způsobem přispěje ke snížení ekologické zátěže vzniklé při provozu a užívání základny členy VZS. Tato stavba dále sníží náklady a povinnosti spojené s provozem a údržbou stávající jímky. V neposlední řadě, existující jímka bude využita jako vyrovnávací nádrž.

Do provozu byla ČOV uvedena v říjnu 2020.

K ČOV. 28.10. 2020 jsme požádali Vodoprávní úřad  městského úřadu v ČK o kolaudaci a předali veškeré potřebné dokumenty.

Poděkování patří následujícím subjektům za finanční či materiálovou podporu:

Stavba loděnice — 2020

Vodní záchranáři si postavili v Dolní Vltavici loděnici, která bude sloužit k uložení motorových člunů a jiného materiálu potřebného k výkonu jejího poslání k zabezpečení preventivní a záchranné činnosti a poskytování první pomoci především na Lipenské vodní nádrži.

Díky tomu máme možnost bezpečně uložit čluny, kteří v minulosti kotvily na volné hladině v přístavišti a byly vystaveny nebezpečí krádeže a také nepřízni počasí. Stále v nás zůstává děsivá skutečnost, kdy nám zloději ukradli doslova před nosem motor z naší vlajkové lodi a způsobili škodu za téměř 800 tisíc. Navíc dojde ke zvýšení operativnosti a schopnosti včas zasáhnou k ohroženým osobám i mimo hlavní sezónu.“ potvrdil šéf Lipenských vodních záchranářů Milan Bukáček.

Projekt v hodnotě téměř 1.5 mil korun se podařilo realizovat za finančního přispění NADACE ČEZ, Jihočeského kraje, Kámen a písek a ČR Beton Bohemia a materiálové podpory obce Černá v Pošumaví a dalších. Bez této pomoci bychom nebyli schopni tak finančně náročnou stavbu realizovat. Děkujeme všem těm co nám pomohli a moc si toho vážíme“ řekl Milan Bukáček.