Desatero bezpečného pobytu u vody

Desatero bezpečného pobytu u vody

Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.
Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup.
Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený.
Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.
Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.
Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života.
Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si doprovod lodičky.
Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest.
Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.
Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.

Desatero bezpečného chování na ledě

1. Pokud nemáš jistotu, že Tě led unese, nevstupuj na něj! Velmi zrádný je zasněžený led, také popraskaný nebo rozbředlý led (po oblevě)

2. Nevstupuj na led pokud nemá alespoň 10cm. Nosnost, tloušťku, pevnost ledu vyzkoušej tím co je k dispozici (kamenem, sekerou apod.). Při zkoušení ledu se zajisti (např. kolegou).

3. Nepohybujte se na ledě ve skupinách. Nejblíže mohou být osoby na vzájemné natažení paží cca 3m.

4. Na ledě se chovej velmi obezřetně! Při praskání ledu nepokračuj v pohybu a více rozlož svou váhu na ploše.

5. Při pohybu na zamrzlých plochách používejte sebezáchranné hroty, které máte připravené k okamžitému použití na krku. Pomocí hrotů se zachytíte i na mokrém ledě, který klouže a dokážete se dostat na pevnější plochu.

6. Pro zajištění své bezpečnosti se jistěte lanem nebo použijte dostupné pomůcky, které vám po prolomení pomohou se udržet na hladině.

7. Vyvarujte se vstupů na led na přítocích, odtocích, pod mosty a dalších místech, kde hrozí nerovnoměrné promrznutí ledu.

8. K záchraně volejte záchranáře na dostupných tísňových linkách 112,150,155

9. Pokud je záchrana nezbytná, pak při přiblížení se zajistěte lanem a rozložte svou váhu (plížení, živý řetěz, použití desek, žebříku, lyží, pet lahve, bidla apod.). Vybavte se dostupnými pomůckami pro případné nadlehčení, kdybyste propadli do vody (např. plovací vesta, nafukovací člun).

10. Postiženého při vědomí po vytažení na pevný břeh svlékněte z mokrého oděvu a zajistěte mu suchý oděv (thermoizolační fólii apod.), případně zabalte do přikrývek, aby mu bylo teplo. V případě bezvědomí zajistěte životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Nedoporučujeme vstupovat na zamrzlou vodní plochu, pokud neznáte aktuální stav stálé tloušťky ledu, a to z důvodu možného propadnutí. Síla ledu v souvislé vrstvě nemusí dosahovat optimální tloušťky, která by měla být minimálně 10 cm v případě vstupu jednotlivce a minimálně 17 cm v případě skupiny. 

Upozorňujeme, že zvýšené nebezpečí hrozí na proudících vodách i na rybnících, zejména v zatravněných částech dna a v blízkosti výpustí či přítoků. V těchto místech bývá led nestabilní. Doporučujeme, aby na břehu vždy zůstávala minimálně jedna osoba, která případně zajistí přivolání složek IZS na tísňové lince 112 (150, 155, 158). Dále je vhodné mít při vstupu na led, jako osobní vybavení, dva ledové bodce pro sebezáchranu (IcePicks), případně plovoucí pomůcku. 

Nevystavujte se riziku utonutí při osobní záchraně, nejdříve použijte dostupné improvizované či jiné pomůcky pro záchranu ze břehu nebo z bezpečné části ledu (lano, surfový plovák,  tyč, větev a podobně).