Navigace

Obsah

Desatero bezpečného pobytu u vody 

01

Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

02

Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup.

03

Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený.

04

Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

05

Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

06

Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života.

07

Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si doprovod lodičky.

08

Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest.

09

Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.

10

Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.

Desatero bezpečného chování na ledě