TC IZS OTAVA 2023“

6. 9. 2023

Náš spolek byl osloven HZS JČK a požádán o výpomoc při TC IZS na řece Otavě ve Strakonicích, kde naši členové měli sehrát figuranty. Oba zmíněné jezy jsou za vyššího průtoku velmi nebezpečné a IZS s Pětikolským jezem má neblahé zkušenosti již z let minulých. 

Na místo setkání s řídícím cvičení, mjr. Ing. Františkem Hrachem, jsme přijeli v 8:50. Poté jsme s řídícím TC prošli jednotlivé úseky kolem vody a dostali pokyny, kde se budeme topit, poučení o výchozí situaci a další instrukce k provedení TC. V 10:15 proběhlo přidělení rolí figurantům. Na vesty nám byly přivěšeny pomocí barevné pásky, která označovala závažnost, lístečky s informací o zdravotním stavu. Následně proběhlo nastrojení a rozmístění na stanoviště. Zbylé figuranty sehráli vodní záchranáři z Českých Budějovic, Soběslavi, potápěči HZS JČK a speciální figuranti pro posttraumatický tým. Cvičení začalo v 11:00.

Výchozí situací byl konflikt dvou skupin vodáků na velkokapacitních lodích, následná srážka a převrácení obou plavidel. Pár vodáků zůstalo nad jezem, ale většina z nich padá přes korunu jezu ze 3 metrů do vývařiště a válce. Zbylí vodáci a svědci se snaží pomoc topícím se. Takto vzniklá situace velmi rychle eskaluje, dochází k tonutí více a více osob, někteří jsou dále unášeni proudem směrem k jezu Na Křemelce. Počet zraněných je do 30 osob. Situaci nahlásí náhodný kolemjdoucí na linku 112. Jednotlivým jednotkám jsou vyhlášeny poplachy, vyhlášena mimořádná událost, II. stupeň poplachu IZS.

Účelem TC bylo zaměřit se na řešení způsobené tonutím většího množství osob. Cílem cvičení bylo prověřit schopnost součinnosti jednotlivých složek IZS s důrazem na procvičení velení zásahu na jednotlivých úrovních.

Prvotní zásah ve vodě prováděli členové HZS JČK, JSDHO Štěkeň a LZS PČR s vrtulníkem Bell 412. Zranění byli nadále předáni do péče ZZS. Někteří byli odvezeni do strakonické nemocnice. Jiní potřebovali pomoc posttraumatického týmu, protože byli rozrušení např. ztrátou blízkého. Záchranářů bylo napříč všemi složkami na 130 osob. Naším úkolem bylo kromě sehrání zdravotních problémů také vnášet chaos do průběhu zásahu. Proto se někteří z nás vydávali hledat své ztracené kamarády, nebo předstírali opilecké hádky, ztráceli kartičky přidělené od ZZS, anebo jen seděli a neřekli ani slovo.

Cvičení bylo úspěšně ukončeno kolem 13:00. Nyní se bude čekat na vyhodnocení TC ze strany rozhodčích a na připomínky jednotlivých jednotek tak, aby mohlo do měsíce proběhnout závěrečné vyhodnocení celého cvičení. Během závěrečného nástupu promluvili ředitel ÚO Strakonice pan plk. Ing. Ota Šmejkal a vedoucí lékařka oblasti Strakonice MUDr. Zuzana Hornychová, poděkovali zúčastněným za poctivý přístup a ochotu zvyšovat své odborné zkušenosti.

Myslím, že hlavním přínosem pro nás bylo sledovat profesionální záchranáře při práci, a tak se alespoň teoreticky přiučit tomu, jak vypadá likvidace mimořádné události. Také získání vhledu do práce velících jednotlivých úseků. Občas totiž může být velice obtížné udržet takto početnou skupinu zachraňujících organizovanou. Příjemné také bylo setkání s kolegy z Č. Budějovic a Soběslavi, se kterými jsme se mohli podělit o zážitky z uplynulé sezóny. Na cvičení se přišla podívat široká veřejnost a myslím, že tímto způsobem se VZS také může dostat do povědomí lidí, kteří nás třeba ještě neznají.

Tímto děkujeme panu majoru Ing. Hrachovi, který nás na cvičení přizval a určitě se těšíme na rozvinutí další spolupráce.

Účastníci:

Kopačka Martin
Krbcová Lenka
Svoboda Michal
Šesták Štěpán
Toman Radek ml.
Toman Radek st.