Soustředění mládeže s OWR 2023

9. 6. 202311. 6. 2023

V Rožmberku nad Vltavou se v pátek pozdě odpoledne sešlo 22 členů oddílu mládeže VZS Č. Krumlov, 10 mládežníků z Horního Rakouska a jejich doprovod k výcviku záchrany na tekoucí vodě a k nácviku ovládání plavidel. Ještě ten večer jsme se společně seznámili a postavili kempové stany, které jsme si s sebou přivezli na první nocleh. 

V sobotu ráno byl na programu nácvik vyhledávání na tekoucí vodě pomocí raftu. Pod vedením členky OÖWR Nicole Goldmann, instruktorky záchrany na divoké vodě, postavili mládežníci společně mezi Vltavskými břehy raftový převoz a cvičně prohledávali tok Vltavy v zadaném úseku.

Poté následoval základní výcvik ovládání a kormidlování raftu na klidné vodě a potom 22km dlouhý sjezd z Rožmberku do Českého Krumlova, kempu Vltavan, společnosti INGE. Den završila společná procházka mládežníků do Českého Krumlova a večer u ohně.

V neděli byl na programu průjezd Českým Krumlovem, v jehož rámci proběhl výcvik záchrany tonoucího pomocí paddleboardu  a záchrana osob z převráceného raftu.

Velký dík patří našim kamarádům z Rakouské vodní záchranné služby za účast a našemu dlouholetému podporovateli, firmě Inge, která sponzorsky poskytla plavidla a ubytovací kapacity.

Zároveň se již těšíme na další společné předávání zkušeností se záchranou z vodní hladiny, které proběhne v září, tentokráte ve výcvikovém středisku mládeže vodní záchranné služby v rakouském Nussdorfu na Attersee.