Zkoušky ZIII

12. 12. 2021 00:00

Jihočeský kraj má od neděle dalších 13 plavčíků

Třetí adventní neděli 12. 12. se konaly zkoušky pro plavčíky v Českokrumlovském bazénu. Shodou okolností pro plánovaných 12 uchazečů. Na poslední chvíli pak přibyl ještě jeden. Magická trojitá 12 tak sice byla přerušena, nicméně pověrčivost nešťastné 13 absolutně neměla vliv na úspěšnost mladých adeptů u zkoušek.

V první části museli všichni budoucí plavčíci zvládnout povinné plavání, tažení tonoucího, techniky narovnání, obrany plavčíka i předvést, zda umí používat základní potápěčskou výstrojí, plavat s ploutvemi, potápět se, plavat pod vodou, anebo zajistit ve vodě člověka s podezřením na poranění páteře. Nedílnou součástí praktických zkoušek v bazénu pak bylo i prokázání dovednosti v co nejkratším čase doplavat k simulovanému tonoucímu, vylovit jej ze dna bazénu a dotáhnout ke vzdálenému břehu.

Největším strašákem všech frekventantů pak byla modifikovaná záchrana s pásem, kdy musí k postiženému doplavat, bezpečně se přiblížit, narovnat jej na záchranný pás a rozpoznat, zda tonoucí dýchá. V případě, že nedýchá, pak provádět umělé dýchání a zároveň tonoucího transportovat ke břehu. Tato část zkoušek je téměř pro všechny účastníky nejstresovější. Mohou zde udělat spousty chyb, něco opomenout nebo mít špatnou techniku a tuto část zkoušek pak nezvládnout.

V případě, že udělají jednu chybu – respektive nezvládnou jednu z disciplín (kam patří i teoretické znalosti a praktické předvedení resuscitace), mají možnost si tuto jednu opravit do tří měsíců od konání zkoušek. Kvalifikaci plavčík pak získají po provedené opravě. V případě, že selžou ve více disciplínách, ať už praktických či teoretických, zkoušky pro ně končí a kvalifikaci mohou získat až při dalším absolvovaném kurzu a úspěšném složení zkoušek. Zpravidla ale není jisté, kdy se další zkoušky budou konat. I proto je stres u přezkoušení opravdu velký.

V dnešní době je pro naše frekventanty tlak u zkoušek obrovský, vzhledem ke Covid opatřením nemohou dostatečně trénovat. Někteří jsou zároveň zdravotnickými záchranáři a jsou neustále pod obrovským psychickým tlakem i fyzickým stresem v práci, kde často řeší závažné případy. Tito pak ale zpravidla nikdy nemají problém zvládnout teoretickou i praktickou část první pomoci a resuscitace. Častěji bojují s plaváním nebo specifickými záchrannými technikami v bazénu.“ Komentoval průběh zkoušek předseda zkušební komise a zároveň celého pobočného spolku Vodní záchranné služby v Českém Krumlově Milan Bukáček.

Myslím, že na to, jak minimální možnost přípravy na zkoušky tito adepti měli, si poradili s přezkoušením na výbornou, pouze u několika z nich jsme museli přikročit k variantě opravy jedné disciplíny. To považuji za nadprůměrný výsledek. Byli opravdu šikovní“, popsala průběh zkoušek Adéla Černá, instruktorka Vodní záchranné zkoušky a zároveň vedoucí přípravného kurzu pro budoucí plavčíky. Velmi přísným okem také sledoval průběh zkoušky z resuscitace Jiří Dvořák, třetí člen zkušební komise, v profesním životě voják a zdravotnický záchranář – člověk pro dohled na prováděním správné resuscitace doslova nejpovolanější.

Závěrem lze pouze pogratulovat všem absolventům, popřát jim co nejméně stresových situací u vody, kolem ní, ale i v osobním životě a spousty úspěšných zásahů.

Autor článku a fotografií: Adéla Černá