Výcvik potápěčů 2022

21. 10. 202223. 10. 2022

Školení a výcvik členů vodní záchranné služby v potápění u složek IZS

Ve dnech od 21. 10. – 23. 10. 2022 proběhlo školení a výcvik potápěčů členů místní skupiny Vodní záchranné služby Český Krumlov na základně Dolní Vltavice. Školení probíhalo dle předem dohodnutého plánu a za dodržení bezpečnostních pravidel. Školení prováděl lektor a instruktor potápění ze ŠVZ HZS ČR Brno kpt.Mgr.Jiří Urban

Teoretická část, která byla zaměřena na potápění se sofistikovanou (technickou) potápěčskou výstrojí, dále byla činnost zaměřena na potápění s celoobličejovou maskou (dále jen:“ CM maska“). Teorie a přednášky probíhaly na základně v Dolní Vltavici na vodním díle Lipno. Zde byla rozebírána problematika konfigurace potápěčské výstroje, zejména u technických potápěčů a potápěčů u složek IZS, dále byli účastníci seznámeni se speciální technikou, která se používá nejčastěji u zásahů s rizikem kontaminace chemickými a biologickými látkami. Část teorie byla věnována i rozboru potápěčských nehod z hlediska forenzního zjišťování příčin z pohledu soudního znalce.

Praktická část probíhala v zatopeném lomu Slověnice u Lišova a na vodním díle Římov. Zde potápěči používali technickou potápěčskou výstroj, tedy výstroj dle konfigurace systému DIR (pozn. autora: DIR“-doing it right – dělej to správně, ze které vychází i konfigurace používaná u potápěčů ve složkách IZS). Dalším cílem praktických ponorů bylo seznámení se a vyzkoušení potápění s CM maskou, která se u složek IZS používá. (konkrétně se jednalo o masku AGA MK II švédského výrobce Interspiro) Potápěči nacvičovali zvládání krizových situací v případě poruchy CM masky, tedy sejmutí CM masky pod vodou a následný přechod na záložní systém. Nutné konstatovat, že sejmutí masky ve vodním prostředí s nízkou teplotou vody může vyvolat nepříjemné pocity a proto jsou tyto prvky zvládání krizových situací vyžadovány i pro uživatele CM masek.

Na závěr cvičení byl proveden rozbor činností, zopakování probrané problematiky a ukončení výcviku. Výcvik lze zhodnotit jako úspěšný a pro všechny členy byl jistým přínosem a dalším posunem v odborné praxi.

MUDr. Tomáš Dvořák