Soustředění mládeže s OWR II. 2023

8. 9. 20239. 9. 2023

Vodní záchranáři z Českého Krumlova rozvíjí přeshraniční spolupráci

Během víkendu 8. až 10. září 2023 se oddíl mládeže českokrumlovské Vodní záchranné služby zúčastnil společného soustředění se svými protějšky z Horního Rakouska. Mladí záchranáři si tak mohli mezi sebou vyměnit cenné zkušenosti a vyzkoušet si zcela nové aktivity, například Canyoning. Nechyběli ani potápěči.

Mládež z ÖWR [1] u nás v Jižních Čechách již byla, dvakrát jsme společně sjížděli Vltavu. My jsme zase u nich byli na letním táboře, který byl zaštítěn z dotačního programu INTERREG [2], a také na kurzu záchrany z divoké vody,“ vysvětluje vedoucí mládeže českokrumlovské VZS Radek Toman. Tuto akci jsme vymysleli společně s Martinem. Chtěli jsme pro naše děti uspořádat opět něco zajímavého,“ dodává Radek. Antonín Patč, druhý vedoucí mládeže, říká: Naše děti si mohly vyzkoušet jiné vodní prostředí, což hodnotím jako přínos. Zkrátka každá vodní plocha je jiná a je třeba se tomu umět přizpůsobit. Myslím, že pár z nich překonalo opět své limity, například při Canyoningu, což je správné.“

Martin Eberl je zástupce zemského velitele hornorakouské ÖWR a má na starosti koordinaci přeshraniční spolupráce. Mimo mládežnických a dospělých akcí v Horním Rakousku se pravidelně zúčastňuje letních služeb na základně v Dolní Vltavici. Je důležité vzájemně se poznávat přes hranice a podporovat společné řešení úkolů. Když se poznáme, zmizí nedůvěra a předsudky. Právě teď se nám v Evropě ukazuje, jak lze zneužít těchto špatných pocitů k podněcování k válce. Přátelství dětí je nejlepším způsobem, jak tomu v budoucnosti předcházet,“ hodnotí Martin proběhlé soustředění. Naše děti si víkend opravdu moc užili a už se těšíme na další pokračování.“

Spolupráce hornorakouských a krumlovských záchranářů je již tradicí. Jak potvrdil Milan Bukáček, náčelník VZS Č. Krumlov, první společné aktivity proběhly v roce 2005. Brzy tudíž budeme slavit 20. výročí našeho svazku.

Soustředění se uskutečnilo v malebné obci Nußdorf am Attersee, která leží na břehu jednoho z největších a nejhlubších jezer Rakouska Attersee. Právě zde mají rakouští kolegové své mládežnické centrum. Ideální oblast pro veškeré vodní činnosti. Děti zažily spoustu zajímavých aktivit. Rána se samozřejmě neobešla bez rozcviček. Pod vedením velitele z místní ÖWR si vyzkoušeli vyhledávání utonulé osoby v rojnici pomocí ABC vybavení. Dále prohlídka základny a jejího vybavení, ukázky záchrany osob z tekoucí vody nebo volné splouvání řeky Traun. Třešničkou na dortu byl zcela jistě canyoning. To je druh sportu, při kterém se zdolávají různé kaňony, říčky či horské potoky za využití vodního koryta ke sklouzávání, seskakování do tůní nebo slaňování vodopádů. Záchranáři zvolili krásnou lokalitu údolí Weißenbachtal. Korytem tekla průzračná voda s chladivou teplotou necelých 8°C, skoky do tůní byly z výšky až 4 metry. Není divu, že některá místa si chtěli všichni zopakovat vícekrát.

Tohoto víkendu využil také Klub sportovních potápěčů KRAKEN z Č. Krumlova. Krumlovští záchranáři s tímto klubem úzce spolupracují. Většina potápěčů VZS působí zároveň v klubu KRAKEN. Vedoucími potápěčů byli Jirka Urban a Tomáš Dvořák, náš dlouholetý kolega a nejzkušenější potápěč z VZS Český Krumlov. Se svými rakouskými kolegy se také setkali na Attersee a prováděli různé ponory, jak v jezeře, tak i v přilehlé řece Traun. Samotné jezero dosahuje hloubky až 170 metrů, což z něj činí 3. nejhlubší jezero Rakouska a zároveň, díky čistotě vody, obrovské lákadlo pro potápěče.

Celkem jsme s naší mládeží provedli tři ponory v rozsahu hloubky od 5 do 18 metrů. Zajímavý byl ponor u základny v Nußdorfu, kde je na dně potopený hausbót. Ten si mohli děti proplavat. Také zde probíhal nácvik vylití potápěčské masky pod vodou,“ vysvětluje Michal Svoboda, kolega z VZS a také instruktor v klubu KRAKEN. V Attersee je všechno jednodušší, nejmenší viditelnost je 4 metry a dále kam až oko dohlédne, je to zcela něco jiného, než potápění v Lipně,“ dodává s úsměvem.

Vyjádření Martina Eberla z Hornorakouské vodní záchranné služby o vzájemné spolupráci:

Je důležité nabízet příští generaci naší organizace spoustu zajímavých věcí, aby u nás zůstali. Součástí toho jsou požadavky na výkonnost a rozmanitost, jako je tomu u společných cvičení. Neméně důležité je vzájemně se poznávat přes hranice a podporovat společné řešení úkolů. Tam, kde se lidé navzájem znají, mizí nedůvěra a předsudky. Právě teď se nám v Evropě ukazuje, jak státní propaganda záměrně posiluje a využívá tyto špatné pocity, aby podnítila obyvatele k válce. Přátelství dětí je nejlepším způsobem, jak tomu v budoucnosti předcházet. Naše děti si víkend opravdu moc užili a už se těšíme na další pokračování.“

[1]          Österreichische Wasserrettung (pozn. red.)
[2]          Dotační program přeshraniční spolupráce EU podporující místní rozvoj (pozn. red.)