Potápěčské cvičení Attersee 2022

17. 9. 2022

Podzimní potápěčské cvičení Vodní záchranné služby na Attersee

Téma cvičení:

 — Možnosti využití dálkově řízeného podvodního dronu

 — Noční cvičení – vyhledávání skupinou potápěčů

Dne 17.9.2022 se zúčastnila potápěčská skupina PS VZS ČČK Český Krumlov pod vedením MUDr.Tomáše Dvořáka pravidelného cvičení potápěčů rakouské vodní záchranné služby. Skupina byla doplněná instruktorem potápění HZS kpt.Mgr.Jiřím Urbanem, jenž se dlouhodobě podílí na jejím průběžném výcviku.

Cvičení mělo dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretická části se účastníci cvičení seznámili s možnostmi využití dálkově řízeného podvodního dronu při vyhledávání předmětů či osob pod hladinou. V přednášce byly prezentovány různé modifikace podvodních dronů firmy Droneline. Tato zařízení jsou vybavená kamerou, jež může být doplněná o další zařízení jako např. sonar, magnetometr, různá manipulační ramena apod. S operátorem, který může používat i 3D brýle, je dron propojen plovoucím kabelem, což se možná projevilo jako určitá slabina zařízení, neboť může dojít k fatálnímu propletení kabelu s případnými podvodními překážkami, jak se i téměř při praktické prezentaci přihodilo. Bylo by možná zajímavé vyzkoušet podobné zařízení nesoucí kombinaci kamery se sonarem v podmínkách naší působnosti na Lipně.

Praktická část cvičení měla jako námět vyhledávání pohřešované osoby pod hladinou. Lokalita Wandl na jižním konci jezera Attersee, kde cvičení probíhalo, se vyznačuje poměrně strmým profilem dna, které rychle klesá do hloubky přes 40 metrů. Jako metoda vyhledávání byla zvolena rojnice potápěčů, kteří vedle sebe v postupných hloubkách po cca 5ti metrech pročesávali vymezenou plochu dna. Jako spodní hranice vyhledávání bylo určeno 30 metrů hloubky. Vzhledem k podmínkám dobré viditelnosti byla tato metoda úspěšná a cvičné předměty byly poměrně rychle nalezeny. Dlužno dodat, že klimatické podmínky akce byly poměrně náročné. Chladné noční počasí s nepříjemným větrem a deštěm prověřily odhodlání účastníků cvičení zadaný úkol splnit. Čeští potápěči prokázali během cvičení velmi dobrou odbornou i fyzickouzpůsobilost. Rakouským kolegům je potřeba poděkovat za pozvání na akci, za zajištění ubytování a občerstvení. Je dobře, že se nám podařilo po téměř tříleté covidové“ pauze obnovit takovouto formu přeshraniční spolupráce a pevně doufáme, že v ní budeme takto nadále i pokračovat.

Za potápěčskou skupinu p.s.VZS ČČK Český Krumlov zpracoval MUDr.Tomáš Dvořák