Cvičení potápěčů 2021

29. 10. 202131. 10. 2021

Cvičení potápěčů Vodní záchranné služby ČČK – VD Seč, lom Borek

Na základě žádosti Ing. Milana Bukáčka, předsedy Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov p. s. (dále jen VZS“), adresované řediteli ŠVZ HZS ČR plk. Mgr. Martinu Oujezskému, MBA, proběhlo ve dnech 29. – 31. 10. 2021 cvičení potápěčů VZS.

u článku.jpgCílem cvičení bylo prohloubit znalosti a praktické dovednosti v přístrojovém potápění, zejména se zaměřením na bezpečnost a používání suchých potápěčských obleků, a dále prohloubit znalosti v oblasti potápění u základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS“). Vedoucím výcviku byl MUDr. Tomáš Dvořák a instruktorem výcviku byl kpt. Mgr. Jiří Urban, lektor a instruktor rekreačního i profesionálního potápění, příslušník ŠVZ HZS ČR. Zúčastnilo se ho pět členů VZS včetně dvou lékařů. Teoretická část výcviku probíhala na PS Seč (HZS Pardubického kraje) za dodržení všech opatření spojených s nákazou Covid 19.

V pátek byly pro účastníky připraveny přednášky na téma konstrukce suchých potápěčských obleků a odlišnosti a rizika při jejich používání. Byla také řešena dekontaminace a dezinfekce obleku po použití v kontaminovaném prostředí (vnější kontaminace ropnými produkty, provozními kapalinami z dopravních prostředků, biologická kontaminace při činnosti s infekčním materiálem, zejména zemřelými těly, a kontaminace vnitřní části obleku vlivem jeho používání a vlastního mikrobiologického prostředí potápěče).

V sobotu dopoledne proběhl praktický ponor v zatopeném lomu Borek nedaleko Seče. Po provedení briefingu a naplánování ponoru se potápěči učili používat suchý oblek v hloubce 15 – 30 metrů. Během sestupu byly trénovány i nouzové postupy v případě rychlého výstupu, resp. rychlého vypuštění přebytečného vzduchu z obleku, v různých polohách potápěče.

Odpoledne bylo nezbytné doplnit tlakové láhve vzduchem a poté následovaly teoretické přednášky. První byla na téma potápěčské nehody a chorobné stavy a forenzní aspekty potápění při práci se zemřelými, druhá byla zaměřena na součinnost základních a ostatních složek IZS při mimořádných událostech, zejména při potápěčských pátracích akcích v terénu (dle typové činnosti STČ 07/IZS).

Na neděli dopoledne byl naplánován ponor v suchém obleku do maximální hloubky 30 metrů za účelem orientace v terénu a vyhledávání předmětů (v tomto případě se jednalo o potopený autobus ležící na dně lomu v hloubce cca 30 metrů). Vyhledávání a následné mapování probíhalo pomocí kompasu a dostupných informací o dané lokalitě.

Po ponoru byla akce vyhodnocena a zakončena a účastníci se vrátili na základnu.

VZS ČČK Č. Krumlov, p. s. v současné době disponuje 49 členy (+ 42 dětí v mládežnickém oddíle), z technického vybavení vlastní 3 velké zásahové čluny Sportis, čtyřkolku a pásový tahač TINGER DOG – Professional. Sídlí v Dolní Vltavici u vodní nádrže Lipno. Během letní sezony slouží členové na základně celý den (v čase 8:00 – 20:00 je výjezdový limit do 3 minut a dostupnost služby je zaručena i přes noc). Celodenní služba je i v zimě o víkendech, pokud je vodní hladina pokryta ledem. Ročně jsou členové vysláni průměrně k 60 případům. Hlavní činností VZS jsou záchrana života a zdraví na vodní ploše a přilehlém břehu, preventivní činnost, technická pomoc a osvěta bezpečného chování na vodě pro školy a širokou veřejnost.

kpt. Mgr. Jiří Urban