Výcvik AZ AČR

17. 6. 2024

Aktivní zálohy AČR trénovali na Lipně pod dohledem vodníků“ z Krumlova

V rámci pravidelného cvičení se vojáci z aktivních záloh Armády České republiky zúčastnili kurzu záchrany tonoucích z vodní hladiny. Vodní záchranáři z Dolní Vltavice se jim snažili předat maximum svých zkušeností a znalostí. Doufáme, že až bude situace kritická, pomohu jim nové poznatky k provedení profesionální záchrany občanů v ohrožení.

Rota aktivních záloh z 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice nebyla na základně v Dolní Vltavici poprvé. Již dříve v zimě se v rámci jednoho ze svých cvičení sešli u vodních záchranářů, se kterými trénovali záchranu z ledu a dozvídali se o specifikách pohybu po ledové ploše. Jak je známo, vojáci z aktivních záloh jsou v případě kritických situací povoláváni do služby. Je možné je zaznamenat například během pomoci při živelních pohromách, jakými bývají například povodně. Proto také využili krásného letního počasí k učení se klasické záchrany tonoucích. Celý kurz proběhl pod dohledem velitele roty, kpt. Šťourala a instruktora vojenského plavání rtm. Dudka.

Prvotně byli seznámeni s použitím házecích pomůcek, které zachránce ponechávají v bezpečné vzdálenosti od nebezpečí, kdy lze tonoucímu pomoci bez nutnosti osobního zásahu. Při záchraně je totiž vždy prvotní chránit sebe.

Ovšem ne vždy je situace k tomuto příznivá. Proto se vojáci naučili i záchranu osobním zásahem s využitím paddleboardu, který je v posledních letech hojně rozšířeným prostředkem na vodě. Většina lidí paddleboardy využívá k rekreaci, málo z nich však ví, že s pomocí nich lze efektivně poskytnout první pomoc a transport na břeh. Například vodní záchranáři s oblibou využívají paddleboardy při zajišťování plaveckých závodů.

Dále byli vojáci seznámeni s riziky vodních ploch, kde se nacházejí kritické lokality a jak v takových místech pracovat, aby předešli úrazům. Naučili se skoky do neznámé vody, které je chrání před nebezpečím pod hladinou. Také se učili plavat záchranářský kraul, kdy zachránce neustále musí udržovat oční kontakt s tonoucím.

Neméně důležitou disciplínou byla dopomoc unavenému plavci“. Jde o kooperaci dvou až tří zachránců, kteří pomocí různých formací zvaných letka“ a most“ pomůžou unavenému člověku, který je při vědomí, dostat se do bezpečí. To vše s minimálním úsilím zachránců. Z hlediska vojenské potřeby lze tyto formace využít nejen při záchraně, ale i například při překonávání vodní překážky a předejití namočení batohů, zbraní či munice.

Za poctivou práci, kterou účastnící během kurzu odvedli se ke konci dne svezli na člunech VZS. Ale aby ani tohle neměli zadarmo, natrénovali výsadek z lodi za jízdy a museli zhruba 300 metrů plavat ke břehu. Nutno říct, že toto všechno absolvovali v bojových uniformách, které v mokrém stavu opravdu nejsou lehké.

Díky tomuto si u nás vysloužili veliký respekt a doufáme, že se s nimi potkáme při další spolupráci.