Navigace

Obsah

Hlídka ve složení: Jan Šimek, Jan Wimmer

Dne 18.7. v 18:32 byla přijata pomocí rádiového spojení výzva od obsluhy převozní lodi v Dolní Vltavici. Převozník nahlásil, že v Kyselovské zátoce zahlédl malou loď (nejspíše rybářskou) v nesnázích z důvodu špatných povětrnostních podmínek - velmi silný vítr, déšť, výška vln 80 - 100 cm. Během výjezdu byl převozník požádán o upřesnění pozice. Z důvodu výpadku rádiového spojení pozice nebyla upřesněna. Při prohledávání zátoky byla obdržena další výzva od operačního střediska Hasičského záchranné sboru k zásahu na převrácené plachetnici - viz další záznam o zásahu. Po projetí Kyselovské zátoky nebala v tomto prostoru žádná malá loď nalezena a tento zásah byl ukončen. Byl zahájen přesun do oblasti dalšího zásahu dle výzvy HZS.

Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících záchranářů a škodě na výstroji a technice.