Navigace

Obsah

Hlídka ve složení: Jan Šimek, Jan Wimmer

Dne 18.7. v 18:55 byla přijata pomocí GSM výzva od operačního střediska Hasičského záchranné sboru k zásahu na převrácené plachetnici. K převrácení došlu v prostoru ostrova Tajvan z důvodu velmi špatných povětrnostních podmínek - velmi silný vítr, déšť, výška vln 80 - 100 cm. Během přejezdu z Kyselovské zátoky (viz. - předchozí hlášení o zásahu) byla přijata stejná výzva od policie a od majitelky penzionu Vanesa. Operační středisko upřesnilo polohu převrácené plachetnice do prostoru ostrova Malý Tajvan. V dané oblasti nebyla žádná převrácená plachetnice nalezena. Operační středisko a ZZS upřesnily polohu do oblasti kempu Jestřábí a ZZS přislíbila případné nasazení LZS. V době přesunu do oblasti Jestřábí byla přijata stejná výzva od policie a operační středisko oznámilo nasazení jednotky HZS Frymburk. Po příjezdu do oblasti kempu Jestřábí byla nalezena převrácená malá plachetnice (délka cca 5 m) a na části lodi vyčnívající z vody ležel pan R. M. Po vytažení do člunu VZS pan M. vypověděl, že jeho manželka plavala ke břehu. Ihned bylo zahájeno vyhledávání pohřešované. Během vyhledávání nás kontaktoval člun Správy povodí Vltavy, že pohřešovaná se nachází již na břehu. Velitel hlídky čekal na břehu se zachráněnými osobami na příjez RLP, která již byla v tu dobu na cestě. Předání proběhlo v 19:31. Poté následoval jeden pokus o zpětné převrácení plachetnice a její odtažení. Hlídka byla odvolána zpět na základnu předsedou MS Ing. Milanem Bukáčkem z důvodu zajištění další pohotovosti.

Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících záchranářů a škodě na výstroji a technice.