Navigace

Obsah

Usnesení Valné hromady   MS VZS ČČK Č. Krumlov ze dne 7.3. 2009       

Valná hromada schvaluje:

 • Zprávu o činnosti MS za rok 2008
 • Zprávu o hospodaření za rok 2008 a  hospodářský výsledek za rok 2008
 • Přijetí nových členů MS- Červený Jan, Havlová Marie, Jirsa Libor, Šimečková Veronika, Vinzensová Pavla
 • Výsledky voleb pro volební období 2009 - 2013

Představenstvo :

Předseda MS:              Bukáček Milan
Místopředseda MS:      Tůma Jaroslav
hospodář:                    Svoboda Václav
členové výboru:            Augsten Vladimír, Kolouch Jan, Hopfingerová Dana, Berounský Jaromír

Revizní komise :        

Předseda komise         E. Hopfinger
Členové                       T. Dvořák, M. Březina

Velitel ZT:

Šimek Jan

 
 • plán činnosti a úkoly MS na rok 2009
 • rozpočet MS na rok 2009  zpracuje představenstvo na základě finanční situace – do 31.5.  zodpovídá představenstvo
 • výši členského příspěvku na rok 2009 (platné od dnešní Valné hromady do Valné hromady 2009) a brigádnické hodiny
  • mládež - stálý člen ……………………………………….900,-
  • mládež - nový člen ……….…………………………….1000,-
  • Dospělí - stálý člen s platnou uznanou kvalifikací…….…400,-
  • Dospělí - stálý člen bez kvalifikace ……...………………500,-
  • Dospělí – nový člen ……………………………………..1000,-
  • Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 30.11.2009. V případě platby po tomto termínu bude u zpozdilců účtován příspěvek  ve výši nového člena.
  • každý člen nad 18 let odpracuje 12 brigádnických hodin ve prospěch MS, převážně na budování podmínek pro výkon služby vodní záchrany a VC, vyhlášených představenstvem MS. Při neodpracování stanoveného počtu hodin bude účtována náhrada. Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen do pokladny MS 150,- Kč do 30.11.09 – za evidenci brigádnických hodin odpovídá Svoboda Václav. O zproštění od brigádnické povinnosti rozhoduje představenstvo.
 • Složení záchranného týmu MS VZS : 
  • Velitel - Šimek Jan
  • Zástupce - Tůma Jaroslav
  • Jednatel - Bukáček Milan
  • Zdravotník - Kolouch Jan
  • Členové ZT - Šebesta Zdeněk, Borovka Jan, Berounský Jaromír, Černá Adéla, Augsten Vladimír Wimmer Jan, Bendová Lenka, Březina Miroslav, Klinovský Karel,
  • Náhradníci - Vajner Petr , Fyrbach Jan
  •  
 • úkoly :
  • Inventuru materiálu provede revizní komise do 30.11. 2009.
  • Do 30.6.2009 provede revizní komise revizi účetnictví a předá revizní zprávu představenstvu MS, která bude veřejně dostupná všem členům MS – zodpovídá Hopfinger E.
  • Do 30.4.2009 dodělat  prezentační DVD MS , obal na DVD, mluvené a psané slovo - zodpovídá Černý
  • Do 1.7. 2009 vytvořit vícejazyčnou mutaci web MS – zodpovídá Berounský
  • Ukládá členům MS využívat Web stránky MS jako informační nástroj plnění ihned
  • Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro službu na D.Vltavici. – zodpovídá Svoboda, Kolouchová – termín splnění do 30.6. 2009
  • provést nábor nových členů MS – zodpovídá představenstvo – termín plnění průběžně
  • průběžně odevzdávat vyplněné CP k vyúčtování, ne později než 14 dní po akci – všichni členové
  • Zpracovat prezentace MS VZS do aquaparku   – zodpovídá Černý
  • aktivně se zapojit do projektů výchovy a vzdělání obyvatel, branou připravenost s důrazem na mládež, v oblasti prevence tonutí a poskytování první pomoci, sociálně patologických jevů a trávení volného času , zodpovídá každý člen MS, termín plnění průběžně
  • Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, ČR a EÚ za účelem získání dotací a grantů – zodpovídá Bukáček, Klinovský, Soukup, Vychytilová, Augsten
  • všem členům držitelům nejméně ZIII ukládá se zapojit do služeb v aquparku Frymburk, odsloužit alespoň 1 x za dva měsíce. Do 25. předešlého měsíce nahlásit termín služby do plánu služeb Kolouchovi a Bukáčkovi telefonicky nebo mailem. 

Úkoly MS na rok 2009                                              

1. ZT začlenění v IZS: Šimek

Filozofie služby Vltavice = složení ZT z hlediska personálního obsazení a podpory

a) Materiál

 • příprava materiálu a jeho uložení –cíl samostatně působit 3 dny
 • přerozdělení oblečení
 • připravenost člun a vlek
 • udržování v dobrém stavu, odpovědnost
 

b) Vyčlenění družstva

 • požadavek MV 6 lidí,
 • požadavky na členy
  • 18 let,
  • velitel a zástupce Záchranář hladinové služby, 2 osoby vyslat na kurz hladinové sl.
  • VMP, Z III, Z na divoké vodě, potápěč min. **, zdravotník, horolezec, spolehlivost, schopnosti atd.

 c) Dosažitelnost

 • hotovost, info veliteli ZT
 • seznam osob předáno HZ S

 d) Výcvik – dle odbornost, účast na cvičení a soutěžích¨

 • Výcvik a zvládnutí sonaru

2. Zabezpečit kvalifikovanou službu na Vltavici – hlavní úkol: Svoboda, Kolouchová

 a) vybavení stanice,  výkon služby - odpovědnost   Svoboda, Koluchová

 b) orientovat se na údržbu základny,VC a materiálu

 • stanovit 12 hodin brigádnických ve prospěch MS při neopracování stanoveného počtu hodin za 1 neodpracovanou hod zaplatí člen do pokladny MS 150 Kč - návrh do usnesení!
 • pozor nemáme odpad – tzn. nepoužíváme vodu!!!!
 • Položení mola na vodu - květen

c) materiál - zpracovaný seznam předávat služby

 • určený správce s odpovědností - Kolouchová,
 • údržba člunů a vleků, technické prohlídky člunů – Svoboda, Šebesta

d) výběr lidí – odpovědnost a kvalifikace – seznam služeb 

 • povinný výcvik červen         

3. Výcvik mládeže  

zodpovídá: Wincenzová Pavla, potápění - Svoboda.

a) tréninková činnost: plavecká, speciální plavecká př. a potápění

 • 2x týdně (Pá a St)  
 • 1 – 2 x za rok víkendové soustředění
 • tábory během letních, prázdnin

b) teoretický a praktický výcvik – zdravověda, potápění, plavidla atd.

 • 1 – 2 x za rok víkendové soustředění
 • tábory během letních, jarních prázdnin 

c) reprezentace MS na závodech VZS, potápění a plavání

 • okresní – mezinárodní úroveň

d) Mezinárodní soustředění mládeže - kdo vedoucí atd.

 • zapojit mládež do získání kvalifikace Z junior a potápěč

e) zabezpečit kvalitní výběr se zaměřením na plavce nábor 2x ročně

4. Výcvik dospělých:

zodpovídá: Bukáček, Kolouch, Svoboda potápění, Líbal výškovky

a. tréninková činnost: plavecká, speciální plavecká př. a potápění

 • 2x týdně (Pá a St)  
 • 1 – 2 x za rok víkendové soustředění

b. teoretický a praktický výcvik – zdravověda, potápění, plavidla, slanění, horolezecký výcvik atd.

 • 1 – 2 x za rok víkendové soustředění
 • soustředění

c. získat a zvyšovat kvalifikaci a účast na kurzech :

 • získání a obhajoba ZIII – priorita, 1 x ZI Černá, 1 x ZII Tůma
 • Z hladinová služba
 • Výškové práce
 • potápěčská kvalifikace *- **** Tůma, Berounský atd.
 • rozhodčí atd. – účast na závodech

5. Prezentace MS na veřejnosti:

 • v mediálních prostředcích - rada
 • ukázky atd. 
 • aktualizace  web – Berounský (JaBe)
 • nástěnka bazén – Tůma
 • distribuce letáčků VZS, prezentačního DVD
 • na školách provést školení a kurzy v oblasti vodní záchrany a první pomoci
 • zapojení do hnutí čistá voda – Lipno – Frymburk
 • pravidelné info o výkonu služby a činnosti do sdělovacích prostředků

6. organizace kurzů, seminářů a školení, branných a sportovních programů

 • složky1 IZS
 • školy všech stupňů
 • organizovanou a neorganizovanou mládež

7. Získávání dostatku FINANČNÍCH prostředků pro činnost MS:

 • organizace kurzů a školení /VZS, zdravotních atd./, prožitkových programů, teambuildingů atd.
 • společnosti, firmy
 • poskytování služeb a dozoru atd.
 • v rámci služby na D. Vltavici
 • dle poptávky např. triatlon, plavecké závody
 • získání dotací a grantů EU,  ministerstev, J. kraje a měst a obcí atd.
 • získání sponzorů  a partnerů– všichni členové
 •  
 • provoz školícího a ubytovacího zařízení
  • Správce na Dohodu, pracovní poměr ??
  • Nabídka ubytování, občerstvení,
 • Pokračovat v zabezpečení odborných služeb v aquaparku
  • Držitelé ZIII se zapojit do služeb, odsloužit alespoň 1 x za dva měsíce

8. Ostatní

 • Dále pokračovat ve spolupráci především s organizacemi:
  • VZS Rakouska, VZS BRK 
  • OS ČČK ČK
  • složkami IZS
  • JZ kynologická brigáda 
  • Vodáci Č.Krumlov atd.
  • PRO – SPORT ČK
  • KU JK a MěU ČK a obce
 • Pokračovat v koncepčním rozvoji VZS v regionu:
  • Personální zabezpečení 2 profesionálové
  • 2- 4 osoby na Dohodu
  • Odkoupení pozemku
  • Získání financí a zpracování stavebního povolení pro vybudování nové základny a mola
  • Prodej staré základny
  • Vybavení potřebným materiálem
 • Zřídit plaveckou školu ve Frymburku