Navigace

Obsah

Vodní záchranná služba ČČK Č. Krumlov, p.s.

Lipno

Vodní záchranná služba ČČK Č. Krumlov, p.s. je samostatné občanské neziskové sdružení, člen ILS –(International Life Saving Federation). Zabezpečuje preventivní a záchrannou činnost a poskytování první pomoci ve vodě a v její bezprostřední blízkosti. V okrese Český Krumlov pracuje tato skupina od r.1983. Každoročně zasahujeme v desítkách případů, kdy v mnoha z nich je přímo ohrožen život osob a zabráníme také materiálovým škodám.

V rámci ochrany zdraví zajišťujeme hlídkovou činnost v letní sezoně (24 hodin denně) ze základny D. Vltavice (vyhledat na mapě) na Lipenské nádrži. V ostatním období pak na vyžádání. Pro povodí Vltavy je služba zajišťována z Č. Krumlova. Studenti Jihočeské univerzity ZS fakulty u nás v letních měsících vykonávají odbornou praxi.
Celoročně v rámci IZS ČR vyčleňujeme záchranný tým připraven k nasazení v rámci mimořádných a krizových událostí. 
Součástí naší činnosti je také oddíl dětí a mládeže, kdy tento dosahuje trvale významných úspěchů v oblasti záchranářských, sportovních a jiných aktivit v rámci ČR   a mezinárodní úrovni.
aquaparku hotelu Frymburk vykonáváme odborné služby (plavčíka)
Aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí, především v oblasti projektu „čistá voda“.
Význam spatřujeme také v preventivních a propagačních aktivitách se zaměřením na dodržování bezpečnostních pravidel při pobytu u vody, organizaci sportovních a braných soutěží, výchově mládeže ke smysluplném využití volného času (tzv.prevence sociálně patologických jevů)
Na mezinárodní úrovni úzce spolupracujeme s partnerskými organizacemi, jako jsou Vodní záchranná služba Rakouska a Bavorského červeného kříže

Na vyžádání zajistíme dle smluvních podmínek také:

  • technickou pomoc (potápěčské, vyhledávací a výškové práce,odtažení plavidel atd.)
  • zdravotní dozory
  • školení a kurzy s tématikou zdravotní, záchranářskou, brannou, činnosti v krizových situacích atd.
  • sportovní, teambuildinkové a outdorové programy
 
Členové VZS jsou dobrovolníci vyškoleni ve speciální záchranné technice na vodních plochách, zdravotních, potápěčských, ovládání plavidel, výškových pracích, meteorologických a další dovednostech. Jsou vybíráni podle fyzických a morálních předpokladů. Materiálově a odborně jsme připraveni k profesionálnímu řešení jakékoli krizové situace.
           
Základna VZS se nachází na levém břehu Lipenské přehradní nádrže v Dolní Vltavici, což je zhruba v polovině její rozlohy. V roce 2011 jsme slavnostně otevřeli nově vybudované Česko-rakouské výcvikové středisko a základnu Vodní záchranné služby, jež se podařilo zrealizovat díky dotacím z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu územní spolupráce Rakousko–ČR 2007–2013 ve výši 80 %, Ministerstva pro místní rozvoj ČR 10 % a 10 % z vlastních prostředků. Podmínky pro výcvik, záchranu životů a majetku a fungování Místní skupiny Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Český Krumlov se tak výrazně zlepšily.
 
Z důvodu nedostatku financí a mizivé podpoře státu však nejsme schopni zabezpečit pokrytí služeb mimo letní měsíce a dobu provozu ledové dráhy v zimě přesto, že tragické události a osoby v ohrožení na vodní hladině (především rybáři a jachtaři) tyto služby vyžadují. Nicméně stále pevně věříme, že se nám podaří v rámci podpory dalších subjektů získat finance pro činnost srovnatelnou s ostatními státy EU.
           
Velice významná je pro naši práci podpora partnerů. Část financí získáváme pořádáním kurzů, různých teambuildingových a outdoorových programů, provozem Výcvikového centra, dotacemi a granty.    
   

Jsme oprávněně hrdi na aktivity, které jsme v minulosti zabezpečovali. Ty vyžadovaly od našich členů obrovské nasazení a obětavost. Od roku 2006 do současnosti se aktivně zúčastnilo na námi pořádaných akcích více jak 40 tisíc osob. Významně přispíváme společně s počtem zachráněných osob k posílení prevence a bezpečnosti obyvatel v našem regionu.